Nieuwe test voor antistoffen tegen IgA

Met ingang van 1 juni 2014 is de bepaling van antistoffen tegen IgA in serum overgaan naar een enzyme immuno assay (EIA), die onze in-house radio-immuno assay (RIA) zal vervangen. Sanquin maakt deze overstap om het gebruik van radioactiviteit tot een minimum te beperken en omdat we deze test nu veel goedkoper kunnen aanbieden.

Deze test kan worden aangevraagd als er sprake is van een ernstige anafylactische transfusiereactie na bloedtransfusie of infusie van intraveneus immuunglobuline.

Gevolgen van de overgang naar de anti-IgA EIA

Een vergelijking van de resultaten van de nieuwe EIA en de in-house RIA toonde aan, dat de testen kwalitatief gezien goed overeenkomen. Kwantitatief zijn ze minder goed vergelijkbaar, mede door het feit dat ze uitgedrukt worden in andere eenheden. Discrepanties werden gezien voor sera met een zwak positieve reactie in de RIA die gedeeltelijk in de EIA negatief werden gevonden (in totaal 11% van alle geteste positieve sera). Op basis van onze validatie en de resultaten van de validatie van de fabrikant, is besloten om naast de cut-off waarde voor een positief resultaat van 10 E/ml een breed dubieus gebied te definiëren van 3-10 E/ml. Sera die in de oude RIA zwak positief waren maar negatief in de EIA vallen grotendeels in het dubieuze gebied. We willen graag prospectief aan de hand van toekomstige uitslagen tussen de 3 en10 E/ml en bijbehorend klinisch beeld, evalueren wat de diagnostische waarde is van dit dubieuze gebied. Wij zullen hiervoor de inzenders van betreffende sera actief benaderen.

Aanvragen en prijzen

De aanvraagcode van de anti-IgA test blijft gelijk:
S027: IgA, antistoffen tegen
De prijs van de nieuwe test is lager dan de prijs van de RIA; vanaf 1 juni zal deze bepaling € 36,23 gaan kosten in plaats van € 58,00.
Voor ons nieuwste aanvraagformulier zie www.labs.sanquin.nl.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch (020-5121361) of via e-mail (k.gelderman@sanquin.nl) contact opnemen.


Laatst bewerkt op: 10 juni 2014