Introductie VOID zegels

De kwaliteitskaders voor geneesmiddelen tijdens opslag en transport zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn Good Distribution Practice. De nieuwe versie 2013/C 68/01 van deze Richtlijn trad in werking op 7 september 2013. Een belangrijk verschil met de huidige richtlijn uit 1994 is dat conform de nieuwe richtlijn ook tijdens het transport de bewaarcondities moeten worden gehandhaafd, en dat producten beschermd moeten worden tegen diefstal, verwisseling en fraude.
 
Sanquin gebruikt deze kaders niet alleen voor geneesmiddelen, maar ook voor het transport van bloed- en weefselproducten. Sanquin Bloedbank gebruikt koelboxen voor het transport van de producten. De conditie in deze koelboxen tijdens het transport is voor alle productgroepen gevalideerd. Om aantoonbaar te maken dat de koelboxen tijdens het transport gesloten zijn gebleven, zal Sanquin elke koelbox voorzien van zogenaamde VOID zegels (veiligheidsstickers). Deze zegels worden aan beide zijden op koelbox en deksel geplakt. Wanneer een zegel (deels) verwijderd wordt, wordt er op het zegel zelf een waarschuwing zichtbaar (VOID/OPENED).

Pilot

Sanquin heeft in september 2013 met deze zegels een pilot uitgevoerd met een aantal ziekenhuizen in de regio van Zwolle. De test heeft een maand geduurd en in de evaluatie kwam naar voren dat de zegel niet goed werkte.

Er heeft in overleg met de leverancier van de VOID zegels een aanpassing plaatsgevonden op de koelbox. Deze aanpassing houdt in dat er op de koelbox een ondergrondsticker geplaatst is waarop de VOID zegel wordt geplakt. In de maanden juni/juli 2014 zal vervolgens weer een pilot uitgevoerd worden met ziekenhuizen in de regio Zwolle om te zien of de zegel in de praktijk naar behoren werkt. Bij goed functioneren zal deze zegel ingevoerd worden bij leveringen aan ziekenhuizen van alle bloedproducten in een koelbox.


Laatst bewerkt op: 10 juni 2014