11e Pediatrisch Transfusiesymposium

Juli 2011 - Op 14 september 2011 vond het 11e Pediatrisch Transfusiesymposium plaats.

In de dagelijkse praktijk hebben kinderartsen regelmatig te maken met bloedtransfusie. Erytrocyten, trombocyten en fresh frozen plasma zijn veelvuldig voorgeschreven bloedproducten op een kinderafdeling. Per indicatie kan de benadering anders zijn; denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen een neonaat die een wisseltransfusie nodig heeft en een adolescent met sikkelcelziekte.

Doel van dit symposium

Bijscholing in de belangrijkste aspecten van de pediatrische bloedtransfusie.
Indicaties voor bloedtransfusie, hoe te handelen bij complicaties en nieuwe ontwikkelingen zullen aan de hand van patiëntenvoorbeelden worden besproken.

Doelgroep

Na afloop weet u

Organisatie

Presentaties

Accreditatiepunten zijn aangevraagd bij:

Laatst bewerkt op: 20 december 2011