Vragen over insturen navelstrengbloed

Juli 2011 - In de afgelopen weken hebben klinisch chemici en verloskundige hulpverleners vragen over het inzenden van navelstrengbloed gesteld.

Hoe kom ik aan formulieren en afnamemateriaal voor het versturen van navelstrengbloed?

Aanvraagformulieren voor het insturen van navelstrengbloed kunt u niet los bestellen. U krijgt dit formulier ingevuld (op naam van de zwangere) meegestuurd met de uitslag van de 27e week foetale RhD-typering vanaf 1 juli 2011. Het formulier moet ingestuurd worden na de bevalling samen met het afgenomen navelstrengbloed in een door Sanquin beschikbaar gesteld oranje verzenddoosje met afnamemateriaal. Indien het vanuit het ziekenhuis- of artsenlaboratorium verstuurd wordt kan dat ook via de Sanquin Bodedienst worden meegestuurd.

Logistiek navelstrengbloed tijdens de overgangfase

Vraag vanuit het veld: Qua logistiek is met name de overgangsfase onduidelijk (tot van alle zwangeren een 12e weeks kleine c typering en van alle Rhesus D-negatieve vrouwen een foetale Rhesus D-typering bekend is) . Er is te lezen dat alle navelstrengbloedjes naar Sanquin moeten; dat lijkt niet handig want dan zul je in veel gevallen te laat zijn met de uitslag voor de toediening van anti-D. Een navelstrengbloedje dat op vrijdag of zaterdag bij ons ingeleverd wordt leidt niet binnen 48 uur tot een uitslag + anti-D toediening als we het naar Sanquin sturen.

Antwoord Sanquin: We geven per 1 juli voor alle bepalingen die we doen bij de RhD negatieve zwangeren het nieuwe navelstrengbloedevaluatieformulier uit waarop het foetale RhD typeringsresultaat geprint is. Als een RhD-negatieve zwangere vrouw de komende periode bevalt en nog een ‘oud rode band formulier’ heeft, dan is er geen foetale RhD typering bekend en dient op basis van de lokaal verrichte navelstrengbloed-typering postnatale anti-D profylaxe te worden gegeven. Als er een ‘nieuw rode band navelstrengbloedevaluatieformulier’ is dan kan op basis van het foetale RhD typeringsresultaat de anti-D profylaxe postpartum worden gegeven. Graag ontvangt Sanquin dan navelstrengbloed in het kader van de landelijke evaluatie.
In geval van de volgende discrepantie: foetale RhD typering ‘negatief’ en navelstrengbloedtypering ‘positief’, neemt Sanquin meteen contact op met de verloskundig zorgverlener zodat alsnog anti-D kan worden toegediend.
Slechts in enkele gevallen is er wel een nieuw rode band navelstrengbloedevaluatieformulier, maar geen foetale RhD typering bekend, ook dan moet de anti-D profylaxe op basis van de lokaal uitgevoerde navelstrengbloed-typering worden gedaan. Ook in geval van de geboorte van een meerling, wordt lokaal van de kinderen de RhD typering met navelstrengbloed vastgesteld om te bepalen of er eventueel extra ampullen anti-D immunoglobuline moeten worden toegediend.

Bij de geboorte van een meerling en lokaal bepaalde RhD typering ontvangt Sanquin de typeringsresultaten graag per post, via antwoordformulier en gratis antwoordnummer:
Sanquin Diagnostiek
t.a.v. Laboratorium Prenatale Serologie
Antwoordnummer 1814
1000 SE Amsterdam

Kijk voor meer informatie: FAQ

Overzicht van veelgestelde vragen over de wijzigingen in het bevolkingsonderzoek PSIE (pdf)

Laatst bewerkt op: 20 december 2011