Aangepast formulier 27 i.v.m. PSIE programma RIVM

Juli 2011 - Op 1 juli 2011 is het nieuwe landelijke PSIE programma van het RIVM van start gegaan. Voor betrokken professionals was het vooral op logistiek vlak even wennen. Vooral in de eerste twee weken stond de telefoon roodgloeiend, maar op dit moment verloopt het in grote lijnen goed.

Klinisch chemici en verloskundige hulpverleners hebben voorgesteld om op het aanvraagformulier 27 bij aanvraagcode E940 expliciet te vermelden dat deze aanvraag ook geldt voor de foetale RhD-typering om daarmee alle twijfels bij het aanvragen te reduceren.

Deze suggestie heeft Sanquin Diagnostiek direct ter harte genomen en met ingang van 27 juli 2011 is deze wijziging aangebracht op het aanvraagformulier 27 (voor Rhesus D (RhD) en Rhesus c (Rhc) immunisatie).

Laatst bewerkt op: 20 december 2011