Nieuwe versie van aanvraagformulier 10

Juli 2011 - Vanaf begin augustus is de nieuwe versie van aanvraagformulier 10 (versie 19; 2011) bij Diagnostiek te bestellen en te downloaden vanaf www.sanquindiagnostiek.nl. Het nieuwe formulier is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de vorige versie:

Auto-immuunziekten

Onder ’Antistoffen tegen‘ is toegevoegd:
 • A906: Intrinsic factor, indien negatief ook pariëtale cellen 
  Dit cascade-onderzoek kan vanaf 1 augustus 2011 worden aangevraagd en is een alternatief voor de bestaande cascade A903: Pariëtale cellen, evt. ook intrinsic factor.
  Antistoffen tegen intrinsic factor zijn zeer specifiek voor pernicieuze anemie. Indien de antistoffen bij een patiënt zijn aangetoond heeft de bepaling van antistoffen tegen pariëtale cellen geen toegevoegde diagnostische waarde. Antistoffen tegen pariëtale cellen zijn minder specifiek maar worden wel bij 90% van de patiënten met pernicieuze anemie gevonden.
 • In hetzelfde blok is de omschrijving van A044 gewijzigd in LKM-1; de door ons gebruikte technieken tonen anti-LKM-1 antistoffen aan.
 • Ook A010 is gewijzigd in A021: Dwarsgestreept spierweefsel (skeletspier). De antistoffen zijn gericht tegen dwarsgestreept spierweefsel dat voorkomt in skeletspierweefsel maar ook in hartspierweefsel. In de literatuur wordt veelal de term antistoffen tegen dwarsgestreept spierweefsel gebruikt.
In het blokje ‘Systeemziekten serologie’ is gewijzigd:
 • A031, de ENA-aanvraag, is uitgebreid met antistoffen tegen centromeren, Scl-70 en Jo-1 tot: A031: ENA uitgebreid, antistoffen tegen extraheerbare nucleaire antigenen omvattende antistoffen tegen RNP, Sm, SS-A, SS-B, centromeren, Scl-70, Jo-1
  Door het gebruik van een multiplex lijnblot worden alle specificiteiten tegelijkertijd bepaald. De prijs voor de ENA-aanvraag is niet verhoogd. Met deze aanpassing volgen wij de aanbevelingen die voortgekomen zijn uit de ANA/ENA enquete van de EASI werkgroep Nederland en de sectie HIM van de SKML (Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2010; 35:234-9).
  Door de uitbreiding van de standaard ENA aanvraag komen de losse aanvraagmogelijkheden voor antistoffen tegen Scl70 (A032) en antistoffen tegen centromeren (A033) te vervallen. Tevens maken beide bepalingen ook onderdeel uit van A020: Sclerodermie-serologie. Daarnaast maakt het bepalen van antistoffen tegen centromeren geen onderdeel meer uit van de ANA aanvraag A025.
 • De losse aanvraagmogelijkheid A017: antistoffen tegen RNA-polymerase I/II is komen de vervallen. De antistoffen worden bepaald als onderdeel van de aanvraag A020 Sclerodermie-serologie.
 • De losse aanvraagmogelijkheid A036: antistoffen tegen Jo-1 is komen te vervallen. De bepaling maakt onderdeel uit van de ENA aanvraag uitgebreid ( A031) en van de aanvraag A052: Myositis-serologie (antistoffen tegen Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, SRP, PM-Scl, Mi-2, Ku). Ook de myositis-serologie wordt verricht met behulp van een multiplex lijnblot. Hierdoor is de prijs voor het totale pakket van myositis-specifieke en myositis-geassocieerde antistoffen hetzelfde gebleven als de vroegere losse anti-Jo-1 bepaling. Aanvraagcode A036, antistoffen tegen Jo-1 is komen te vervallen.
 • Het blokje ‘Myositis serologie’ waaronder A052 (Myositisblot) en A036 (antistoffen tegen Jo-1) is integraal komen te vervallen. De bepalingen kunnen nu worden gevonden onder het blokje ‘Systeemziekten serologie’.
Bij het ‘Coeliakie-onderzoek’ is gewijzigd:
 • Vervallen is A007: Antistoffen tegen reticulinevezels en
  A408: Totaal IgA-gehalte; als dit >0,02 g/l is IgA anti-tTG, anders IgG anti-tTG.
 • Toegevoegd is R344: Coeliakiescreening.
  Dit omdat er een nieuwe hoog-specieke serologische bepaling voor de diagnostiek van coeliakie beschikbaar is gekomen, te weten meting van IgG tegen gedeamideerd gliadine (d-gliadine). Deze test maakt inmiddels ook deel uit van ons serologisch coeliakie-screeningsonderzoek (R344). De bepaling van antistoffen tegen reticuline is, gezien de lage specificiteit van deze test, uit ons testpakket gehaald. Meting van IgA tegen gedeamideerd gliadine bij kinderen jonger dan twee jaar wordt niet meer aangeraden, omdat deze test toch weinig klinisch relevante extra informatie bleek te geven.
Onder ‘Biologicals’ is toegevoegd:


HLA-onderzoek

 • De omschrijving van W011 is gewijzigd in ‘HLA B*27 confirmatietest; in plaats van 10 ml ontstold bloed volstaat voortaan 5 ml.
 • W002, de HLA-A, -B, -C typering heeft als nieuwe aanvraagcode W009
  W003, de HLA-DR, -DQ typering heeft als nieuwe code W010
  Verder hoeft voor deze bepalingen voortaan niet meer eerst een telefonische afspraak gemaakt te worden. De reden van de aanpassing is dat de serologische bepalingsmethoden zijn vervangen door DNA-technieken.
 • Ook voor W013 en W008, de hoge resolutie-typeringen is een telefonische afspraak voortaan niet meer nodig.
 • Voor W016: Antistoffen tegen HLA-A, -B, -C, vervolgonderzoek, geldt het omgekeerde: daar willen we graag dat u voortaan wel eerst een telefonische afspraak maakt.

 
Immunochemie

Onder ‘Serumeiwitten’ is gewijzigd:
 • Onder ‘Serumeiwitten’ zijn de aanvraagcodes van de IgG-subklassen veranderd:
  S601 (IgG1) wordt S061
  S602 (IgG2) wordt S062 
  S603 (IgG3) wordt S063 
  S604 (IgG4) wordt S064 
 • Ook de aanvraagmogelijkheden voor vrije lichte ketens in serum en urine hebben nieuwe aanvraagcodes gekregen. Pas op: op het formulier zijn kappa en lambda ook van plek verwisseld.
  S674 wordt S037 
  S675 wordt S036 
  S677 wordt S039 
  S678 wordt S038 
  Toelichting: De aanvraagcodenummers zijn om administratieve redenen aangepast.


Immunohematologie

Onder Trombocyten-/Leukocyten- serologie is gewijzigd:
 • Onder ‘Trombocyten-/Leukocytenserologie’ zijn toegevoegd:
  T911: Trombocytopenie van de pasgeborene of foetus 
  T924:  Immuuntrombocytopenie (ITP) 
 • T904: Antistoffen tegen trombo-/leukocyten bij koortsreactie na transfusie is komen te vervallen op formulier 10; de aanvraagmogelijkheid staat nog wel steeds vermeld op formulier 2 en 5.
  Bij T903 (TRALI) is toegevoegd: ‘Overleg svp eerst met de KCD van de regionale bloedbank’.
 • T902 is gewijzigd, en vraagt nu ook extra gegevens van u:
  T902: Refractoriteit na trombocytentransfusie  
  >Trombocytspecifieke antistoffen
  >Inclusief HLA antistoffen: ja/ nee
  >Inclusief HLA-A, -B, -C typering: ja/nee
  Ook de inzendcondities zijn aangepast.
  Hiermee is deze aanvraagmogelijkheid gelijk getrokken met formulier 5.
Laatst bewerkt op: 26 januari 2012