Bloedkatern volledig digitaal

Via Bloedkatern worden de ziekenhuizen geïnformeerd over de landelijke aantallen geleverde bloedproducten. Sinds 2014 verschijnen de overzichten van geleverde producten vier keer per jaar.

Eén keer per jaar een papieren versie (boekje met jaarcijfers) en daarnaast elk kwartaal op de website een elektronisch overzicht over de voorgaande periode (Excelfile). In 2015 is deze informatie (jaargegevens) voor de laatste keer in een papieren versie uitgebracht en daarna zijn we volledig overgestapt op de digitale versie. Dat betekent dat er in 2016 geen boekje met de jaarcijfers van 2015 is uitgebracht.

Wanneer beschikbaar?

De Excelfiles zijn beschikbaar in de tweede maand die volgt op het voorgaande kwartaal (februari, mei, augustus, november).

Lay-out

De Excelfile bevat drie tabbladen met hoofdgroepen voor respectievelijk erytrocyten, trombocyten en plasmaproducten. De lay-out blijft hetzelfde zoals in de gedrukte versie (met 0 neg% en AB%). De tabellen zijn alleen bewerkbaar in de Excelfile, niet in de pdf, zodat u als gebruiker deze kan kopiëren en bewerken voor eigen gebruik.

Meer informatie

Laatst bewerkt op: 14 juli 2016