Wijziging organisatie van Uitgifte & Klantenservice en Relatiebeheer

Hierbij informeren wij u over de wijziging van de organisatie van Uitgifte & Klantenservice en Relatiebeheer binnen de Unit Productie van de divisies Bloedbank en Diagnostiek.

De afdeling Relatiebeheer bestaande uit drie relatiebeheerders (Esther van Ommen, Marga van Hulst en Petra Hilarius) en één manager (Nico Vreeswijk) heeft een duidelijke synergie met de afdeling Uitgifte & Klantenservice van de Bloedbank. In de praktijk is gebleken dat de contacten van Relatiebeheer met de ziekenhuizen grotendeels gericht zijn op de interactie met de leveringen van bloedproducten en dat hier soms overlap ligt met de opvolging van acties vanuit Klantenservice van de afdeling Uitgifte & Klantenservice. Daarom is gekozen om alle verantwoordelijkheden rondom Klantenservice en Klantrelaties onder te brengen in de afdeling Relatiebeheer en alle verantwoordelijkheden rondom Uitgifte onder te brengen bij de afdeling Uitgifte van de Bloedbank. Beide afdelingen zijn onderdeel van de Unit Productie van de Bloedbank en worden aangestuurd door een eigen manager.

De huidige manager Relatiebeheer, Nico Vreeswijk, is binnen de divisie Diagnostiek benoemd tot directeur bedrijfsvoering. Pleun van Toledo is benoemd als manager Relatiebeheer. Voor de functie manager Uitgifte zal een vacature worden opengesteld. Patricia Visscher zal deze functie ad interim op zich blijven nemen.

De dienstverlening en het takenpakket van de relatiebeheerders verandert niet. Zij blijven voor u het aanspreekpunt over onderwerpen op zowel het gebied van bloedproducten, diensten van de Bloedbank en diensten van Diagnostiek.

               Pleun van Toledo 100 pixels

                Pleun van Toledo

Wat betekent dat voor U?

Deze wijziging zal per 1 augustus 2016 worden doorgevoerd. Nico Vreeswijk en Pleun van Toledo hebben alles in gang gezet voor deze transitie. U zult in de praktijk weinig van deze wijziging merken, immers de directe relatie blijft met de betrokken relatiebeheerders.

 

Laatst bewerkt op: 13 juli 2016