Toeslag bijzondere donorselectie

Voor bepaalde patiënten is het noodzakelijk om trombocyten met een specifieke HLA-typering of erytrocytenconcentraten (EC’s) met bepaalde bloedgroepantigenen toe te dienen. Veelal kunnen deze EC’s gevonden worden in het getypeerde donorbestand van Sanquin waardoor de transfusielaboratoria van de ziekenhuizen in Nederland snel en eenvoudig over EC’s met een specifiek antigeenprofiel voor patiënten beschikken. Soms is de combinatie voor bloedgroepantigenen op EC’s dermate complex, dat er een beroep gedaan moet worden op de bank van ’walking rare donors‘ of de Sanquin Bank of Frozen Blood. In het geval van HLA-typering bij trombocyten moet er altijd actief gezocht worden naar een juiste match.

Sanquin rekent de kosten voor bijzondere donorselectie toe als een toeslag op de ‘verse‘ bloedproducten afkomstig van ’walking rare donors‘. Dit zijn de administratieve meerkosten voor het oproepen, laten komen en afnemen van deze patiëntspecifieke producten. Vanwege de bank van ’walking rare donors‘ is de toepassing van de veel duurdere producten uit de Sanquin Bank of Frozen Blood meestal niet meer nodig. De administratieve kosten van donorselectie voor ‘walking rare donors’ en voor HLA-geselecteerde trombocyten worden met een toeslag op het reguliere product doorbelast. Deze toeslag van beide selecties bedraagt 27,20 Euro en staat als zodanig ook in de prijslijst van Sanquin, maar werd tot op heden in de huidige facturatiesysteem van Sanquin (door het uitblijven van een IT-aanpassing) nog niet in rekening gebracht. Zodra deze IT-aanpassing is doorgevoerd en dus ook de toeslag kan worden doorberekend zullen wij dit via de nieuwsbrief kenbaar maken.

Afdeling Uitgifte & Klantenservice

 

 

Laatst bewerkt op: 16 juli 2015