Nader gebruik ingezonden patiëntenmateriaal

Sanquin hanteert de Gedragscode van de FEDERA voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Omtrent wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal dient optimale transparantie te bestaan. Daarom heeft Sanquin op haar website en binnenkort ook op haar aanvraagformulier een verwijzing staan, zodat inzenders van patiëntenmateriaal en patiënten zelf eenvoudig informatie kunnen vinden hoe Sanquin met het nader gebruik van lichaamsmateriaal omgaat.
 
In een beperkt aantal gevallen wordt het restant van ingezonden patiëntenmateriaal geanonimiseerd gebruikt voor validatie, ijking apparatuur en wetenschappelijk onderzoek. Dit staat altijd in het kader van verbetering van de gehele keten van de zorg. Hierbij wordt de Gedragscode Goed Gebruik van FEDERA als basis gehanteerd.

Bezwaar

Indien men hier bezwaar tegen heeft kan de patiënt op ieder moment contact opnemen met drs. Charles Veldhoven te bereiken op 020-5123470 of per e-mail diagnostiek@sanquin.nl.
Sanquin zal in dat geval het aanwezige materiaal van deze patiënt, historisch en toekomstig, niet anderszins gebruiken dan voor het uitvoeren van het aangevraagde diagnostische onderzoek en aantoonbaar vernietigen.
Ook als u als inzender verneemt dat de patiënt bezwaar heeft tegen het nader gebruik van restmateriaal, verzoeken wij u om dit bij Sanquin te melden via eerder genoemde contactgegevens.

Laatst bewerkt op: 8 februari 2016