Sanquin ophaalservice diagnostiekmonsters

De meeste laboratoria van ziekenhuizen of andere instellingen in de gezondheidszorg maken gebruik van de diagnostische dienstverlening van Sanquin Diagnostiek. Naast de analyse met een hoge kwaliteit zelf heeft de divisie Diagnostiek zich ten doel gesteld om de collega’s van de inzendende laboratoria zo veel mogelijk in de logistiek te ontzorgen. ‘CLAUS’ (Centraal Lab Aanvraag en Uitslag Systeem) en de ophaalservice door Sanquin chauffeurs vormen de basis voor deze service.

Dagelijks bezoekt een chauffeur van Sanquin Bloedvoorziening de laboratoria tussen 12-18 uur. Deze Sanquinchauffeur brengt de monsters nog dezelfde dag bij Sanquin Diagnostiek in Amsterdam. De Sanquinchauffeurs halen niet alleen de buizen en aanvraagformulieren op: ter plekke hebben zij een belangrijke controlerende taak, waarbij de aanvraagformulieren gecontroleerd worden en nagegaan wordt of de benodigde buizen bloed bij de correcte temperatuur zijn opgeslagen in het ziekenhuis. Voor de klanten zijn zij het primaire aanspreekpunt voor operationele zaken. Ook tijdens het transport dragen zij er zorg voor dat de buizen bij de correcte temperatuur (-18°C, +4° of kamertemperatuur) worden vervoerd.

Ophaalservice in eigen beheer

In het verleden werkte de divisie Diagnostiek met vrijwilligers die als bodedienst functioneerden. Sinds 2013 is de ophaalservice geprofessionaliseerd door gebruik te maken van chauffeurs in dienst van Sanquin. In samenwerking met de relatiebeheerders is de nieuwe route en vooral het nieuwe tijdstip voor het ophalen van de monsters met de inzenders afgestemd.

Ophaalschema

De nieuwe geactualiseerde ophaalschema’s staan per regio op de website.

Laatst bewerkt op: 20 februari 2014