Nieuwe richtlijn bloedtransfusie CBO voor het lab toegelicht

Afgelopen jaar is de vernieuwde CBO richtlijn bloedtransfusie vigerend geworden. Voor de transfusielaboratoria zijn er in het hoofdstuk dat de laboratoriumaspecten van de bloedtransfusie betreft, belangrijke wijzigingen ten opzichte van de ‘oude’ richtlijn terug te vinden. Zo zijn aspecten van de monsteridentificatie en het gebruik van het Transfusie Register voor Irregulaire antistoffen en X-proef problemen (TRIX) veranderd. Daarnaast zijn er uitbreidingen van de adviezen op het gebied van het ‘preventief matchen’. Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd en voor sommige groepen patiënten, dient ter voorkoming van antistofvorming bij de selectie van erytrocyten eenheden ook rekening gehouden te worden met compatibiliteit van de Kell, Duffy en Kidd antigenen. Binnen de divisie Diagnostiek hebben Marijke Overbeeke, Nico Vreeswijk, Masja de Haas en Claudia Folman de verschillen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ richtlijn die de laboratoriumaspecten van de bloedtransfusie betreffen, overzichtelijk in een presentatie verwerkt. Via Sanquin Relatiebeheer kunnen de transfusielaboratoria afspraken maken om deze toelichting op de CBO richtlijnveranderingen tijdens het werk of na werktijd in hun eigen lab opeen efficiënte wijze gepresenteerd te krijgen.

Contact:
secretariaatdiagnostiek@sanquin.nl

Laatst bewerkt op: 28 februari 2012