Nieuwe eculizumab testen

Eculizumab wordt gebruikt als therapie bij complement gemedieerde aandoeningen (PNH, aHUS, MPGN).

Sinds 1 maart 2017 biedt Sanquin twee nieuwe testen aan om therapie met eculizumab (Soliris) te monitoren: een eculizumab spiegel ELISA die gebruikt kan worden om de mate van over-dosering te bepalen en een Eculizumab-C5 complex assay die gebruikt kan worden om onder-dosering te bepalen. Beide testen zijn ten opzichte van elkaar gevalideerd en de relatie met de CH50 (functionele complement assay) is bekend.

Bij overbehandeling is er geen hemolytische activiteit meer aantoonbaar (CH50<4%), in deze situatie is er vrij eculizumab aantoonbaar in het serum van de patient. De hoeveelheid vrij eculizumab is een maat voor de overdosering. Bij onderbehandeling is er geen vrij eculizumab meer aantoonbaar, de hoeveelheid eculizumab-C5 complexen zijn dan een maat voor hoeveel C5 is gebonden door eculizumab. Over het algemeen geldt dat hoe minder complexen er aantoonbaar zijn hoe minder effectief de therapie zal zijn; bij een bepaalde concentratie zal de CH50 weer normaliseren.

Insturen

Voor deze testen dient serum ingestuurd te worden bij -20oC. De aanvraagcodes zijn J100 (spiegel) en J101 (complex). Het materiaal kan meegestuurd worden met de reguliere diagnostiek via de Sanquin Bodedienst en sinds 1 maart 2017 aangevraagd worden via CLAUS. De doorlooptijd van deze testen zal maximaal 10 werkdagen zijn vanaf binnenkomst.

Verdere informatie is te vinden op onze website.

Laatst bewerkt op: 1 maart 2017