Absolute aantallen lymfocytensubsets

Per 1 januari 2017 zal de werkwijze van Sanquin Diagnostiek voor het bepalen van de absolute aantallen lymfocytensubsets en bijbehorende kostprijs worden aangepast.

Vaststellen absolute aantallen lymfocytensubsets

De verhoudingen en absolute aantallen lymfocytensubsets zijn informatief om de status van het immuunsysteem te monitoren. Bij afwijkingen zou er sprake kunnen zijn van bijvoorbeeld een immuundeficiëntie, virusinfectie of een leukemie. Bij patiënten met een HIV-infectie kan de hoeveelheid CD4 positieve T-cellen longitudinaal vervolgd worden, om de therapie response te meten.
Deze test wordt uitgevoerd met behulp van flowcytometrie om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende subsets in combinatie met telbollen om het absolute aantal te bepalen. Tot op heden werd de test door het laboratorium Immunocytologie in duplo ingezet. In de loop der tijd is gebleken dat de afwijking in deze duplometingen minimaal is. Om deze reden is besloten de werkwijze aan te passen en de test voortaan in enkelvoud uit te voeren waardoor de kostprijs kan worden verlaagd.

Kostprijsverlaging

Per 1 januari 2017 bedraagt de nieuwe kostprijs voor het vaststellen van de absolute aantallen lymfocytensubsets (aanvraagcode P006) € 152,22.

Vragen

Voor vragen over deze bepaling kunt u contact opnemen met mevrouw Christa Homburg, hoofd van het laboratorium Immunocytologie, tel. 020-512 3390 of per e-mail c.homburg@sanquin.nl en prof. dr. Ellen van der Schoot, clustermanager Bloedcel Diagnostiek, e-mail e.vanderschoot@sanquin.nl.

 

Laatst bewerkt op: 15 december 2016