Etiketten voor bloed- en weefselproducten

In de Nieuwsbrief van oktober 2015 informeerden wij u over aanstaande wijzigingen in de etikettering voor bloed- en weefselproducten. Eén van de wijzigingen betreft in het bijzonder de weefsel- en celproducten. Met het van kracht worden van de EU Richtlijn 2015/565/EC wordt het vermelden van de Single European Code (SEC) op de etiketten van weefsel- en celproducten verplicht gesteld. Om dit te kunnen realiseren zal Sanquin daarvoor ook de internationale productcodering (IPC) hanteren.

Weefsel- en celproducten worden in veel verschillende afdelingen van ziekenhuizen gebruikt, zoals oogheelkunde, fertiliteit, oncologie, orthopedie, kaakchirurgie. Daarbij is er sprake van donatie (bv. heupbot, eicel, navelstrengbloed) en van gebruik van transplantaten (hoornvliestransplantaat, huid, stamcellen). Afhankelijk van de situatie moet de SEC op een andere manier worden samengesteld. Daarbij moeten alle ontvangers/gebruikers de SEC registreren in combinatie met de patiëntgegevens. Met name deze registratie heeft in de praktijk nogal wat voeten in aarde.

Voorlichting

Sanquin neemt, samen met o.a. ICCBBA, VWS en TRIP, deel aan een kennisplatform dat tot doel heeft de kennis over de SEC in Nederland te verspreiden om de implementatie ervan gemakkelijker te maken. De implementatie van de SEC heeft gevolgen voor weefselinstellingen en alle gebruikers. Op verzoek geeft Sanquin voorlichting aan weefselinstellingen, ziekenhuizen en anderen die met de SEC te maken krijgen. Tijdens deze voorlichting wordt de wetgeving besproken en geven wij een indicatie van benodigde wijzigingen in de IT systemen. Ook worden verschillende scenario’s voor de toepassing doorgenomen.
Heeft u belangstelling hiervoor, of heeft u andere vragen over de SEC?
Stuur uw vraag dan naar petra.vankrimpen@sanquin.nl.

Om het gebruik van de SEC gemakkelijker te maken voor de ziekenhuizen, werkt de ICCBBA voorstellen uit om de SEC in barcode weer te geven (op etiket of begeleidende documentatie). Naar verwachting worden deze uiterlijk in januari 2016 vastgesteld.

Laatst bewerkt op: 7 december 2015