Nieuw formulier 10

Vanaf 1 januari is de nieuwe versie van aanvraagformulier 10 (versie 21; 2014) bij Sanquin Diagnostiek te bestellen en te downloaden vanaf www.sanquindiagnostiek.nl.
Nieuw op de 2014-versie van de Sanquin Diagnostiek aanvraagformulieren is een QR-code, die u (na scannen met uw tablet) rechtstreeks verbindt met de betreffende webpagina van onze website, waar u meer informatie kunt vinden over de bepalingen die op het formulier vermeld zijn.

Het nieuwe formulier 10 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de vorige versie:

Auto-immuunziekten

Wijzigingen onder het kopje ‘Antistoffen tegen’:

Nieuw op formulier 10 zijn de kopjes ‘Cytokines’ en ‘Diabetes onderzoek’
Onder het kopje ‘Cytokines’ staan de onderzoeken
:

Onder het kopje ‘Diabetes onderzoek staan de onderzoeken:

Onder het kopje ‘Reumaonderzoek’
zijn de aanvraagmogelijkheden S044: Anti-streptolysine titer (AST) en S046 Anti-DNase B komen te vervallen. Dit vanwege de beperkte ruimte op het formulier. U kunt de aanvraagcode op de achterkant van het formulier vermelden.

Onder het kopje ‘Coeliakie-onderzoek’
zijn de teksten van de aanvraagmogelijkheden ingekort om ruimte op het formulier te besparen.

Onder het kopje ‘Biologicals’
is een beperkte set aan aanvraagmogelijkheden opgenomen; de QR-code ernaast verwijst naar informatie over Biologicals op de Sanquin website. Veel uitgebreidere aanvraagmogelijkheden rond biologicals treft u aan op aanvraagformulier 7.

HLA-onderzoek

HLA-typering:
De aanvraagmogelijkheden zijn anders gegroepeerd op het aanvraagformulier; typeringsonderzoek is nu gegroepeerd onder ‘lage resolutie’ c.q. ‘hoge resolutie’.
Vanwege de invoering van een geautomatiseerde DNA-isolatieprocedure is het HLA-laboratorium genoodzaakt om bij alle HLA-typeeronderzoek voortaan een bloedbuis met een andere stollingsremmer te ontvangen; ook hebben de testen andere aanvraagcodes gekregen. Daarnaast is de benodigde hoeveelheid bloed voor het uitvoeren van een HLA-typering sterk gereduceerd.

HLA-antistof onderzoek:
Nieuw op het formulier is
W014: HLA-klasseI/II antistoffen luminex screening indien positief W034 identificatie HLA-klasse I en W035 identificatie HLA-klasse II
deze aanvraagmogelijkheid vervangt de W004 en W016 aanvraagmogelijkheden.

Immunochemie

Onder het kopje ‘Serumeiwitten:

Onder het kopje ‘Complement-functies’ is een nieuw kopje toegevoegd: ‘Angioedeem-onderzoek’:
Hieronder zijn C015: Antistoffen tegen C1-esteraseremmer) en C913: C1-esteraseremmeractiviteit geplaatst, alsmede de nieuwe bepaling:
H066: Factor XII (HAE type III)
Naast angio-oedeem type I en II veroorzaakt door C1-inhibitor deficiëntie is er ook type III angio-oedeem bekend dat vrijwel uitsluitend bij vrouwen voorkomt. Bij deze vorm van angio-oedeem zijn C4 en C1-esteraseremmeractiviteit normaal. Type III angio-oedeem is geassocieerd met mutaties in Factor XII. Verondersteld wordt dat de mutaties leiden tot een overactief Factor XII eiwit. De FXII concentratie neemt toe onder invloed van oestrogeen (bv door zangerschap of anticonceptie) waardoor er bij personen met een overactief FXII te veel bradykinines worden gevormd die angio-oedeemaanvallen kunnen veroorzaken.
Onze mutatieanalyse omvat de volgende mutaties: exon 9 deletie; c.983 C>A (p.Thr328Lys), c.983 C>G (p.Thr328Arg).

Immunohematologie

Bij B009: Membraanpakket zijn de inzendcondities veranderd; toegevoegd is ‘bij voorkeur niet op vrijdag afnemen’.

Virusdiagnostiek

Onder het kopje ‘Hepatitis-A virus’:
V021:Totaal anti-HAV is vervallen; V920: IgM anti-HAV is de aangewezen test voor een recente infectie; door middel van V709 wordt de titer van de anti-HAV antistoffen aangevraagd.

Onder het kopje ‘Hepatitis-B virus:
V011: Hepatitis-B pakket is tekstueel aangepast

Onder het kopje Hepatitis-E virus is toegevoegd:
V007: HEV-RNA met PCR; dit is een nieuwe test die in aanvulling op de serologie gebruikt kan worden als daarmee geen uitsluitsel wordt verkregen. Daarnaast is dit bij verdenking op chronische infectie (bij immuungecompromiteerden) de aangewezen test.

Allergie

De in te zenden hoeveelheid serum is aangepast.

Laatst bewerkt op: 17 december 2013