Nieuw ISBT etiket met de 18-digit barcode succesvol geïntroduceerd

Dit jaar heeft Sanquin Bloedbank met succes het project ‘18-digit barcode’ afgerond. Enkele jaren geleden hebben de leden van de Landelijke Gebruikersraad (LGR) de wens geuit om dit in te voeren. Met deze ‘state of the art’ technologie kunnen ziekenhuizen beschikbare typeringsinformatie van erytrocyten vanaf een barcode inlezen in hun eigen LIMS-systemen. Dit biedt voordelen ten aanzien van informatiebeschikbaarheid, de foutgevoeligheid neemt af en hierdoor wordt een hogere efficiëntie bereikt.

In 2009 heeft Sanquin de mogelijkheden verkend, en in 2010 is het project gestart. De relatiebeheerders hebben bij de ziekenhuizen samen met de gebruikers een eerste uitgebreide inventarisatie van scanapparatuur en LIMS-systemen gehouden. Al gauw bleek aanvullende informatie nodig over het gebruik van typeringsinformatie, in overleg met de gebruikers werd daarom de inventarisatieperiode verlengd. Een complicatie hierbij was dat binnen de ISBT128 systematiek nog keuzes binnen de datastructuur (bijvoorbeeld voor Wra) nodig waren. Een ander belangrijk punt was het bedenken van een oplossing voor het etiket gedurende de overgangsperiode; hier werd gekozen voor een etiket met zowel de oude 5-digit als de nieuwe 18-digit barcode.

Het project vergde veel afstemming tussen Sanquin, ziekenhuizen en de leveranciers van eProgesa, LIMS-systemen en scanapparatuur. Sanquin informeerde de leveranciers over de benodigde wijzigingen, en heeft steeds overleg met de LGR en de Werkgroep Techniek&Logistiek (na consultatie van de Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek) gevoerd om goed afgewogen oplossingen te kiezen. Door de complexiteit bleken diverse ziekenhuizen meer voorbereidingstijd nodig te hebben. In overleg met de LGR is het project daarom een half jaar later afgerond dan oorspronkelijk gepland.
Uiteindelijk is op 1 juli 2012 overgestapt op het definitieve etiket met de 18-digit barcode.

Daarmee is een succesvol resultaat neergezet, dankzij goede samenwerking tussen ziekenhuizen, Sanquin en leveranciers van hard- en software.

Pleun van Toledo en Wim Hoekstra
Namens de projectgroep ISBT 128 18 digit barcode

 

Laatst bewerkt op: 20 december 2012