Start implementatie VOID-zegel voor ziekenhuizen vanuit Uitgiftecentrum Deventer

Sanquin Bloedbank gebruikt voor het transport van de producten koelboxen. De conditie tijdens het transport in deze koelboxen is voor alle productgroepen gevalideerd. Om aantoonbaar te maken dat de koelboxen tijdens het transport gesloten zijn gebleven, zal Sanquin elke koelbox voorzien van zogenaamde VOID-zegels. Deze twee zegels worden aan beide zijden op koelbox en deksel geplakt. Als een zegel (deels) verwijderd wordt, wordt er op het zegel zelf een waarschuwing zichtbaar (VOID/OPENED). U kunt als ontvanger van de producten bij aflevering vaststellen dat de koelbox tijdens transport gesloten is gebleven en daarmee de levering accepteren.

Na diverse pilots en evaluaties kunnen de VOID-zegels in gebruik worden genomen. Sanquin Bloedbank zal medio  september 2015 starten met de zegels met de ziekenhuizen gekoppeld aan het Uitgiftecentrum Deventer. Daarna zal de invoering gefaseerd per regio gekoppeld aan een uitgiftecentrum plaatsvinden.

Kortweg omvat de implementatie de volgende stappen:
1. Sanquin Uitgiftelocatie Deventer voorziet de koelboxen bij uitgifte van twee zegels, één aan elke kant van de box.
2. Direct bij aflevering controleert de ontvanger in het ziekenhuis de integriteit van de zegels. Als de zegels intact zijn tekent de afnemer de transportbon voor ontvangst van gesloten boxen en wordt de box overgedragen.
3. Als de zegels niet intact of afwezig zijn, wordt de beslisboom (zie bijlage) gehanteerd.
4. Uw relatiebeheerder van Sanquin inventariseert regelmatig de ervaringen van de gebruikers.

LET OP

Tijdens de implementatie worden alleen zendingen die vanuit het Uitgiftecentrum Deventer gestuurd worden, voorzien van zegels. Het is denkbaar dat een levering van een speciaal product, die in een andere UK locatie bewerkt wordt, in koelboxen zonder zegels wordt vervoerd.

VOID OPENED
VOID zegel 1 VOID zegel 2

 

 

Laatst bewerkt op: 6 augustus 2015