Samenwerking Sanquin met ziekenhuizen in regio Amsterdam

De divisie Diagnostiek van Sanquin onderzoekt de mogelijkheid om een samenwerkingsverband aan te gaan met een alliantie van 6 ziekenhuizen in de regio van Amsterdam. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om samen één centraal laboratorium te vormen.

Aansluiting bij de alliantie is een kans om schaalvergroting te realiseren. Efficiëntie is een van de speerpunten van de strategie van de te vormen alliantie, naast innovatie en productontwikkeling.

Alliantie van ziekenhuizen

De betrokken ziekenhuizen (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Flevoziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Slotervaartziekenhuis, Lucas Andreas Ziekenhuis, MC Zuiderzee) werken al langer intensief met elkaar samen. Sanquin en de alliantie bevinden zich in een verkennend stadium waarin de mogelijkheden van samenwerking worden onderzocht.

 

Laatst bewerkt op: 7 augustus 2014