Aangepaste versie ‘Zapo-verklaring’ voor Omniplasma

Recent is voor het gebruik van Omniplasma de ‘Zapo-verklaring’ (overeenkomst tussen apotheker en klinisch chemicus) aangepast, op geleide van opmerkingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de NVZA.

De wijzigingen in de deze overeenkomst (versie nr 4) zijn de volgende:
1. Toevoeging van een geldigheidstermijn, vastgesteld op 2 jaar
2. Vermelding dat de overeenkomst moet worden gewijzigd indien verantwoordelijkheden in het ziekenhuis wijzigen
3. Er is een onderlinge opzegtermijn van 30 dagen opgenomen
Deze drie punten staan vermeld in artikel 1.2 t/m 1.4 van de Zapo-verklaring.

Sanquin zal de geldigheid van de ZAPO-verklaringen bewaken en twee maanden voor het aflopen van de termijn betrokken ziekenhuis benaderen met het verzoek om een nieuwe verklaring te tekenen.
Voor de ziekenhuizen die in de afgelopen periode al een getekende versie van de Zapo verklaring hebben ingeleverd geldt dat de voorgaande versie geldig blijft tot 2 jaar na datum ondertekening.

Een brief van H.J.C. de Wit, vice voorzitter Raad van Bestuur met toelichting op deze overeenkomst, is bijgevoegd. Tot slot is ook ’Checklist Omniplasma voor afnemers versie 001’ bijgevoegd dat mogelijk als hulpmiddel kan worden gebruikt bij de implementatie van Omniplasma.

Alle documentatie en aanvullende informatie met betrekking tot Omniplasma is ook terugvinden op www.omniplasma.nl.

Laatst bewerkt op: 1 augustus 2014