Vraag naar AB plasma daalt, cEK getypeerde erytrocyten stijgt

Omdat het aantal donors met bloedgroep AB beperkt is (slechts 3% van de Nederlandse bevolking heeft bloedgroep AB), wordt op deze donors relatief vaak een beroep gedaan. Sanquin heeft hier met de professionals in de ziekenhuizen naar mogelijke maatregelen gekeken om de toename van het AB plasma verbruik te reduceren.

Met het advies om bloedgroepidentiek te transfunderen is het gebruik van AB plasma in de eerste helft van dit jaar meer in lijn gekomen met de donorbeschikbaarheid. Inmiddels is het verbruik van AB plasma gezakt van 20% naar 16%. Dit is mogelijk geworden dankzij de gebruikers die het inzetten van AB plasma zorgvuldig hebben afgewogen.

 

Voor het verbruik van cEK getypeerde erytrocytenconcentraten zien we over de eerste zes maanden juist het tegenovergestelde. In de CBO richtlijn Bloedtransfusie 2011 wordt voor bepaalde patiëntengroepen en vrouwen onder de 45 jaar geadviseerd om cEK compatibel bloed te transfunderen. In een aantal ziekenhuizen wordt niet routinematig de rhesusfenotypering van de patiënt gedaan en daarom geeft men preventief cEK negatief bloed. Het effect hiervan is duidelijk in het verbruik te zien. Was dat in 2011 nog 3,8%, inmiddels is het verbruik van cEK negatieve erytrocytenconcentraat naar 4,8% gestegen. Dus nu gaan hier de alarmbellen rinkelen. We adviseren de gebruikers om bij de patiënten wel degelijk de rhesusfenotypering uit te voeren en dan EC’s te gebruiken conform het antigeenprofiel.

 

Laatst bewerkt op: 15 augustus 2013