Navelstrengbloedtypering bij RhD-negatieve vrouwen

Regelmatig nemen Verloskundige Zorgverleners en medewerkers van laboratoria contact op met het IHD laboratorium van Sanquin over de procedure met betrekking tot het insturen van het navelstrengbloed bij RhD-negatieve vrouwen. Dit alles in het kader van het per 1 juli 2011 gewijzigde screeningsprogramma Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie.

Er is gecommuniceerd dat gedurende een pilotfase van om en nabij een jaar de navelstrengbloedtypering centraal zou worden uitgevoerd. De termijn van een jaar loopt in oktober 2012 af. Veel vragenstellers zijn in de veronderstelling dat de periode van het jaar per 1 juli jl. af zou lopen.
Er wordt nu al hard gewerkt aan de eindevaluatie. Deze zal na de zomer afgerond worden en dan besproken worden met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen. Ook moet er nog officiële besluitvorming op overheidsniveau plaatsvinden. Tot het moment dat het RIVM, Centrum van Bevolkingsonderzoek, bericht dat de navelstrengbloedtypering gestopt wordt, blijft de huidige procedure gehandhaafd.

Draaiboek PSIE

Laatst bewerkt op: 23 augustus 2012