Nieuw formulier 10

Vanaf heden is de nieuwe versie van aanvraagformulier 10 (versie 22; 2015) bij Sanquin Diagnostiek te bestellen en te downloaden vanaf www.sanquindiagnostiek.nl.

Het nieuwe formulier 10 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de vorige versie:

Auto-immuunziekten

Wijzigingen onder het kopje ‘Antistoffen tegen’:

Wijzigingen onder het kopje ‘Systeemziekten’:

Immunochemie

Wijzigingen onder het kopje ‘Serumeiwitten’:

Wijzigingen onder het kopje ‘complement-eiwitten (kwantitatief)’

Wijzigingen onder het kopje ‘Complement-functies’:

Immunohematologie

Wijzigingen onder het kopje ‘Trombocyten-/leukocytenserologie’:

Diagnostisch testalgoritme bij prenatale verdenking FNAIT (aanvraagcode T923)
Tot voor kort hebben we bij de aanvraag ‘verdenking FNAIT’ geen onderscheid gemaakt tussen een verdenking die reeds in de zwangerschap ontstaat als gevolg van echoscopische afwijkingen en onderzoek dat aangevraagd wordt in het kader van postnataal opgemerkte neonatale trombocytopenie. We weten inmiddels, door het bestuderen van de resultaten van 343 ‘prenatale’ FNAIT onderzoeken, dat alloimmuun trombocytopenie waarbij een foetale bloeding optreedt, met name (± 95%) wordt veroorzaakt door anti-HPA-1a, en in geval van een hoge antistoftiter door anti-HPA-5b.
Inmiddels bieden we dan ook, voor het ‘prenatale’ FNAIT onderzoek een beperkte (goedkopere) variant van het ‘postnatale’ FNAIT onderzoek aan, waarbij alleen onderzoek wordt verricht naar de aanwezigheid van maternale antistoffen tegen HPA-1a en HPA-5b.
CAVE: Bij een negatieve uitslag raden wij wel aan om, bij blijvende verdenking op FNAIT en/of bij trombocytopenie van de pasgeborene, het uitgebreidere FNAIT onderzoek alsnog te laten verrichten.
Het prenataal FNAIT onderzoek houdt in:
- Serum van moeder wordt getest met behulp van een screening panel van ingevroren getypeerde donor trombocyten suspensies in een sandwich ELISA (MAIPA).
- HPA-1 genotypering moeder
Voor verdere informatie willen wij u graag verwijzen naar Nieuwsbrief 24 van september 2014.
Laatst bewerkt op: 2 april 2015