Alliantie: Innovatieve en doelmatige laboratoriumdiagnostiek

Sanquin wil samen met zes ziekenhuizen uit de regio Amsterdam en Flevoland (het OLVG, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis en het Slotervaartziekenhuis uit Amsterdam en het Flevoziekenhuis uit Almere en het MC Zuiderzee uit Lelystad) een gezamenlijk laboratorium oprichten, waarin vier specialismen zijn vertegenwoordigd: klinische chemie, immunohematologie, medische microbiologie en pathologie.
De patiëntendiagnostiek van de divisie Diagnostiek zal bij realisatie van de plannen overgaan naar het gezamenlijke laboratorium.
Het initiatief tot samenwerking is ingegeven door de overtuiging dat kwalitatief hoogwaardige diagnostische dienstverlening in de toekomst alleen nog maar kostenefficiënt kan worden aangeboden in een bundeling van kennis en infrastructuur. Door dit initiatief kan een breed pakket van topdiagnostiek, kennis en innovatie in interactie met de Research worden behouden.
Eind oktober 2014 hebben de Raden van Bestuur het voorgenomen besluit genomen om hun laboratoriumactiviteiten in een nieuwe organisatie onder te brengen. In de tweede helft van 2015 nemen zij een definitief besluit tot oprichting van het nieuwe laboratorium. De rest van het jaar zal vervolgens in het teken staan van de op- en inrichting van de nieuwe organisatie.

www.labcombinatie.nl


 

Laatst bewerkt op: 2 april 2015