Communicatie

Informatie over het diagnostisch onderzoek van Sanquin kunt u opvragen bij het secretariaat Sanquin Diagnostiek telefoon 020-512 3479 of per e-mail: diagnostiek@sanquin.nl.

Persoonlijk contact

Sanquin Diagnostiek en Bloedbank werken nauw samen en hebben een professioneel relatiemanagementteam. Er zijn drie relatiebeheerders, die het gemeenschappelijke aanspreekpunt zijn voor de klanten.
Meer informatie.

De vakinhoudelijke contacten die betrekking hebben op de inhoud van de dienstverlening loopt via de transfusiespecialisten en de deskundigen van de diverse laboratoria. Dit geldt ook voor de operationele contacten zoals informatie over uitslagen van laboratoriumonderzoeken, adviezen en kennisdeling.

Nieuwsbrief voor Laboratoria

Een aantal keer per jaar verstuurt Sanquin de Nieuwsbrief voor Laboratoria verstuurd. In deze elektronische nieuwsbrief worden generieke en niet tijdgebonden informatie/nieuwsfeiten kort weergegeven en voorzien van een hyperlink naar de Sanquin website voor uitgebreide informatie over het onderwerp. Met deze nieuwsbrief wordt het u makkelijk gemaakt om snel de gestuurde informatie die uw interesse heeft te scannen en te selecteren. Met deze informatie uit de dagelijkse praktijk (soms een herhaling) blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
Ontvangt u Sanquin Nieuwsbrief voor Laboratoria nog niet? Meld u dan aan.

Informatie per post

Informatie met hoge prioriteit en/of hoge importantie wordt per post/e-mail direct aan betrokkenen gestuurd. Soms verwijzen we in de nieuwsbrief hier nog naar en kan de klant deze brief ook op de website terugvinden (deze brieven staan achter een login en password).

Resultaten van klantenonderzoeken

Laatst bewerkt op: 6 september 2016