Trombocyten

Trombocyten (bloedplaatjes) zijn essentieel voor de hemostase (bloedstolling). Complexe reacties tussen trombocytenreceptoren, fosfolipiden en trombine leiden tot activatie, plaatjesaggregatie en het vormen van een hemostatische ‘plug’.

Het doel van trombocytentransfusies is om de ontvanger van voldoende normaal functionerende trombocyten te voorzien om bloedingen te stelpen of te voorkomen. Trombocytentransfusies zijn meestal niet effectief bij patiënten die een verhoogde trombocytenafbraak hebben ten gevolge van (auto)immuunantistoffen.

Bij massale bloedingen of gebruik van hulpmiddelen die trombocytenafbraak bevorderen (aorta ballonpomp) zal het effect van de transfusie op het trombocytengetal pas merkbaar zijn nadat de bloeding is gestopt of het hulpmiddel is verwijderd. Ook medicamenten, zoals Amfotericine-B, kunnen de opbrengst van trombocytentransfusies nadelig beïnvloeden.

'Trombocyten, samengevoegd' is het standaardproduct voor transfusie bij de behandeling van een trombocytopenie. Het product wordt bereid door vijf buffycoats van identieke ABO en Rh(D) compatibele bloedgroepen samen te voegen met plasma of met een mengsel van plasma en trombocytenbewaarvloeistof (Platelet Additive Solution type III; PAS-III). Vervolgens worden de cellen door centrifugeren zodanig gesedimenteerd, dat de bovenstaande suspensie met trombocyten kan worden afgescheiden en gefiltreerd. Voor kinderen kan dit product desgewenst in tweeën worden gesplitst.

'Trombocyten, aferese, in plasma' is het standaardproduct voor transfusie van een HLA en/of HPA getypeerd trombocytenconcentraat bij de behandeling van een trombopenie.

'Trombocyten, aferese, in plasma' kan, mits afkomstig van een mannelijke donor, worden gesplitst voor transfusie aan neonaten (pasgeborenen tot 3 maanden oud). 

Meer weten?

Laatst bewerkt op: 31 augustus 2016