Bloedwijzer

De Bloedwijzer deel 1 bevat informatie voor gebruikers van bloedproducten die Sanquin levert in het kader van de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv). Ook bevat de Bloedwijzer informatie over Omniplasma®, dat wordt geleverd in het kader van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WoG). 

Bekijk de Bloedwijzer deel 1 / Richtlijn Informatieverstrekking aan gebruikers
van bloedproducten (pdf)

Laatst bewerkt op: 22 januari 2016