Bloedproducten

Sanquin levert bloedproducten, zoals erytrocyten, trombocyten en vers bevroren plasma in het kader van de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv). Het organisatieonderdeel Plasma Products levert geneesmiddelen bereid uit humaan plasma. Deze geneesmiddelen vallen onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WoG).

Soorten bloedproducten

Standaardproducten

Standaard bloedproducten staan in de Bloedwijzer deel 1 (pdf). Ze zijn bereid conform de vigerende Richtlijn Bloedproducten.

Experimentele producten

Experimentele producten kunnen worden bereid en toegepast in het kader van klinische evaluaties of wetenschappelijk onderzoek bij mensen.

Magistrale producten

Magistrale producten kunnen toegepast worden in klinische situaties waarbij geen standaardproduct of experimenteel product gebruikt kan worden.

Sanquin Bank of Frozen Blood

De Sanquin Bank of Frozen Blood (SBFB) heeft een voorraad ingevroren rode celconcentraten met zeer zeldzame bloedgroeptyperingen.

Fitrix®

Fitrix® is een door Sanquin geproduceerde fibrinelijm (voorheen cryolijm). Fitrix® bestaat uit twee componenten die tezamen een fibrine matrix vormen: cryoprecipitaat en trombine.

Bloedproducten Niet Voor Transfusie

Sanquin levert ook bloedproducten voor andere doeleinden dan transfusie. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappelijk onderzoek, kalibratie van laboratoriumapparatuur, rondzendingen of onderwijs.

Als u advies wilt over indicaties, toediening en bijwerkingen van deze producten, kunt u contact opnemen met de Unit Transfusiegeneeskunde.

Laatst bewerkt op: 22 december 2016