Bloed is leven

Wat gebeurt er met de winst die een van de private bv’s maakt?

De juridische scheiding bevordert transparantie en maakt de financiële huishouding overzichtelijker. Indien de bv’s een positief resultaat behalen, dan blijft de winst binnen de Sanquin-organisatie. Sanquin blijft een not-for-profit karakter behouden en zal geen winst uitkeren aan derden. Er zijn geen externe aandeelhouders die aanspraak kunnen maken op dividend. De winst zal worden aangewend voor investeringen in materiaal, processen, huisvesting, mensen en onderzoek, net zoals nu binnen de stichting het geval is.

Meer weten?

Achtergrond juridische herstructurering Sanquin