Bloed is leven

Verdient Sanquin geld met mijn vrijwillige onbetaalde donatie?

Sanquin zamelt bloed in op basis van de vraag naar bloedproducten in Nederland. Nederlandse donors staan niet meer bloed af dan nodig is en Sanquin maakt uit het gedoneerde bloed zo veel mogelijk kort houdbare bloedproducten. Sanquin levert bloedproducten voor transfusies in Nederlandse ziekenhuizen. Een zeer klein deel van de bloedproducten wordt geleverd aan de Verenigde Naties in het kader van noodhulpverlening bij internationale missies. Nederlands bloed wordt niet verkocht aan farmaceutische bedrijven.
Sanquin legt jaarlijks conform de Wet inzake bloedvoorziening de begroting voor aan de minister. De minister van VWS dient de begroting te keuren en heeft daarmee een bepalende invloed op de prijzen van deze kort houdbare bloedproducten.
 
De inzameling van plasma wordt bepaald door de component van het plasma waarvan in Nederland het meeste nodig is. Op dit moment bepaalt de vraag naar immunoglobuline de hoeveelheid plasma die door Sanquin wordt ingezameld. Van sommige andere componenten uit plasma ontstaan overschotten omdat daarnaar op de Nederlandse markt onvoldoende vraag is. Deze overschotten worden aangewend voor de behandeling van patiƫnten in andere landen: door zusterorganisaties van Sanquin, zoals in Finland, of via vaste distributiepartners van Sanquin, in bijvoorbeeld Turkije en Indonesiƫ.
 
Sanquin investeert alle inkomsten uit bloed- en plasmaproducten in de ontwikkeling, veiligheid en kwaliteit van de Nederlandse Bloedvoorziening. 

Meer weten?