Bloed is leven

Discrimineert Sanquin mannen die seks hebben met mannen door een periode van uitsluiting voor donatie te hanteren?

Mannen die seks hebben gehad met een andere man (MSM) kunnen bloed geven nadat een periode van 12 maanden is verstreken sinds het laatste seksuele contact met een andere man. Dit beleid is getoetst door het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft in 2017 geoordeeld dat uit epidemiologische gegevens en wetenschappelijke kennis blijkt dat bij MSM sprake is van een groot risico op ernstige bloedoverdraagbare infecties, zoals Hiv. Het College heeft tevens vastgesteld dat de wachtperiode van 12 maanden wetenschappelijk onderbouwd is en dat deze termijn ook na ander seksueel risicogedrag en in andere landen gangbaar is om de veiligheid voor transfusieontvangers te garanderen. Het College komt daarmee tot de conclusie dat een tijdelijke uitsluiting van MSM voor de duur van 12 maanden noodzakelijk is in verband met de volksgezondheid en dat Sanquin geen verboden onderscheid maakt op grond van seksuele gerichtheid. Het volledige oordeel van het College is te vinden op Mensrechten.nl.

Meer weten?