Bloed is leven

Hoe ziet de organisatie eruit na het oprichten van de bv's?

In Stichting Sanquin Bloedvoorziening blijven de divisie Bloedbank, divisie Research en business unit Tissues & Cells bestaan. Ook het Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin (NSS) blijft binnen de stichting en zal onder de divisie Research worden gepositioneerd. Onder de stichting komt een Holding BV. Daarin komt het vastgoed dat direct verbonden is met de private activiteiten van Sanquin. In de Holding zelf zijn geen medewerkers werkzaam. Sanquin Plasma Products BV, Sanquin Reagents BV en Sanquin Diagnostiek BV vallen onder deze Holding, waarvan de not-for-proft Stichting Sanquin Bloedvoorziening voor honderd procent eigenaar is. Bekijk hier de afbeelding van de juridische structuur

Meer weten?

Achtergrond juridische herstructurering Sanquin