Wordt gedoneerd bloed en plasma commercieel ingezet?

Sanquin vervult de maatschappelijke taken door bloed- en plasmadonaties te verwerken tot producten die dienen voor de behandeling van patiënten. Deze taken zijn verdeeld onder de bedrijfsonderdelen Sanquin Bloedbank en Sanquin Plasma Products.

Doneren

Donors in Nederland doneren op vrijwillige basis bloed of bloedplasma. Bloeddonors doneren een halve liter bloed. Bij plasmadonatie wordt het bloed tijdens de donatie gescheiden in rode bloedcellen en bloedplasma. De plasmadonor krijgt gedurende de donatie de eigen rode bloedcellen terug. Deze procedure heet plasma aferese. 

Maatschappelijk en commercieel gecombineerd

Sanquin vervult de maatschappelijke taken door bloed- en plasmadonaties te verwerken tot producten die dienen voor de behandeling van patiënten. Deze taken zijn verdeeld onder de bedrijfsonderdelen Sanquin Bloedbank en Sanquin Plasma Products.

Sanquin Bloedbank werft donors, neemt bloed en plasma af, en verwerkt bloed tot kort houdbare bloedproducten (zoals eenheden rode bloedcellen of bloedplaatjes) voor ziekenhuizen.

Ingezameld plasma wordt door Sanquin Bloedbank verkocht aan Sanquin Plasma Products, tegen een marktconforme prijs die door de minister van VWS is vastgesteld. Sanquin Plasma Products verwerkt dit plasma tot levensreddende geneesmiddelen.
Dit bedrijfsonderdeel is actief op een commerciële markt, waar het concurreert met partijen die gedreven zijn op het maken van winst. Om te kunnen concurreren met dergelijke partijen verkoopt Sanquin Plasma Products geneesmiddelen tegen prijzen die gangbaar zijn op de geneesmiddelenmarkt. Alle eventuele baten vanuit Sanquin Plasma Products worden geïnvesteerd in Sanquin en komen ten goede aan investeringen in materiaal, processen, huisvesting, mensen en onderzoek. Sanquin keert geen winst uit aan derden.

Op kleine, nationale schaal plasmageneesmiddelen produceren, biedt onvoldoende inkomsten om een voorziening van plasmageneesmiddelen voor Nederland in stand te houden. Schaalgrootte is van belang om productiefaciliteiten optimaal te kunnen benutten. Daarom verricht Sanquin Plasma Products ook loonproductie door buitenlands plasma te verwerken tot plasmageneesmiddelen voor buitenlandse markten. Dat levert extra inkomsten op en maakt de inzet van de productiemiddelen efficiënter. Dat draagt weer bij aan instandhouding van de productiefaciliteiten en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.

Niet maximaal, maar optimaal

Omdat bloed vrijwillig wordt afgestaan, gaat Sanquin zorgvuldig om met gedoneerd bloed. Niets anders dan de vraag naar bloedproducten bepaalt hoeveel bloed dient te worden ingezameld. Dat verzekert een optimale bloed- en geneesmiddelenvoorraad, in plaats van een maximale winst.

Bloed: Sanquin zamelt bloed in op basis van de Nederlandse vraag naar bloedproducten. Nederlandse donors staan niet meer bloed af dan nodig is om aan die vraag te voldoen. Sanquin maakt uit het gedoneerde bloed zo veel mogelijk kort houdbare bloedproducten (rode bloedcellen en bloedplaatjes) ten behoeve van transfusies in Nederlandse ziekenhuizen. Het plasma dat uit een bloeddonatie wordt verkregen wordt ingezet voor transfusie (25%) en voor de productie van geneesmiddelen (75%).
Een zeer klein deel van de bloedproducten wordt geleverd aan de Verenigde Naties in het kader van noodhulpverlening bij internationale missies.

Plasma: De inzameling van plasma wordt bepaald door het specifieke plasmacomponent waarvan in Nederland het meeste nodig is. Op dit moment bepaalt de vraag naar immunoglobuline de hoeveelheid plasma die door Sanquin wordt ingezameld. Bij het inzamelen van de nodige hoeveelheid immunoglobuline ontstaan overschotten van andere -in grotere concentraties aanwezige- plasmacomponenten. Binnen Nederland is onvoldoende vraag naar die andere plasmacomponenten. Daarom worden ze aangewend voor de behandeling van patiënten in andere landen: door zusterorganisaties van Sanquin, zoals in Finland, of via vaste distributiepartners van Sanquin, in bijvoorbeeld Turkije en Indonesië.

Sanquin.nl cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Sanquin neemt de bescherming van jouw privacy zeer serieus. Daarom verzamelen we op onze site alleen anonieme gegevens, tenzij jij ons toestemming geeft om ook andere gegevens te verzamelen. Geef hieronder jouw persoonlijke voorkeuren aan.

Functioneel

Marketing

Advertentietracking