menu menu

Tjark Tjin-A-Tsoi nieuwe voorzitter van Sanquin

Tjark Tjin-A-Tsoi is met ingang van 1 april 2020 door de Raad van Toezicht van Sanquin benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij volgt Dirk Jan van den Berg op, die na ruim 4 jaar afscheid neemt van de Nederlandse Bloedvoorziening.

“Met de ervaring van de heer Tjin-A-Tsoi heeft de Raad van Toezicht het vertrouwen de juiste persoon te hebben gevonden om Sanquin verder te sturen door een periode van transitie. Met zijn brede ervaring bij organisaties met een grote maatschappelijke rol, zal de heer Tjin-A-Tsoi zonder twijfel op dit sterke fundament weten door te bouwen”, aldus Huib Pols, Voorzitter van de Raad van Toezicht.

De heer Tjin-A-Tsoi was voor zijn aantreden onder andere werkzaam als Directeur-generaal bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en als Algemeen Directeur bij het Nederlands Forensisch Instituut. Daarvoor was hij o.a. werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Ernst & Young, Rabobank en Shell.

“Sanquin is een prachtige organisatie en internationaal uniek in zijn soort. Innovatief, veelzijdig en met bevlogen collega’s die actief zijn op de gebieden van o.a. diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek, het vervaardigen van reagentia en natuurlijk het inzamelen van bloed en plasma en het verwerken daarvan tot bloedproducten en geneesmiddelen. Het is me een eer en een genoegen om me in te mogen zetten voor Sanquin en diens rol in de zorg”, aldus Tjin-A-Tsoi.  

Over Sanquin 

Sanquin zorgt op not-for-profit basis voor de bloedvoorziening in Nederland. Zij kan dat dankzij de honderdduizenden donors die vrijwillig bloed geven. De donors zijn het hart van de organisatie. Kernactiviteit is een veilige en efficiënte productie en levering van bloedproducten en plasmageneesmiddelen voor de behandeling van patiënten. Door onderzoek onderhoudt en vergroot Sanquin haar kennis over bloed en transfusiegeneeskunde. Deze kennis stelt Sanquin in staat ziekenhuizen en behandelaren te adviseren. Bij Sanquin werken ongeveer 2700 medewerkers met 39 nationaliteiten.

Tjark Tjin-A-Tsoi is the new Chairman of Sanquin

Tjark Tjin-A-Tsoi has been appointed Chairman of the Board of Directors from 1 April 2020. He succeeds Dirk Jan van den Berg, who will leave the Dutch Blood Supply after more than 4 years.

“With the experience of Mr. Tjin-A-Tsoi, the Supervisory Board is confident that it has found the right person to lead Sanquin through a continued period of transition. With his broad experience at socially engaged organizations, Mr. Tjin-A-Tsoi will undoubtedly be able to build on this strong foundation," said Huib Pols, Chairman of the Supervisory Board.

Mr, Tjin-A-Tsoi has, among other things, held the positions of Director-General at the Central Bureau of Statistics and General Director at the Netherlands Forensic Institute. Before that, he has worked for the Netherlands Competition Authority, Ernst & Young, Rabobank and Shell, among others.

“Sanquin is a wonderful organization and internationally unique of its kind. Innovative, versatile and with enthusiastic colleagues who are active in the fields of diagnostics, scientific research, the production of reagents and of course the collection of blood and plasma and the processing thereof into blood products and medicines. It is an honor and a pleasure for me to be able to work for Sanquin and its role in health care," says Tjin-A-Tsoi.

21 januari 2020