Juridische herstructurering Sanquin

Sanquin is actief in zowel het publieke domein (bloedbank) als het private domein (diagnostische diensten, productie van geneesmiddelen en reagentia). De minister van VWS wil graag dat de publieke en marktconforme activiteiten van Sanquin juridisch gescheiden zijn, zodat onze wettelijke taak – de bloedvoorziening – geen risico loopt door marktconforme activiteiten.

Ook Sanquin zelf vindt deze scheiding belangrijk, omdat het transparant is en omdat het qua financiële huishouding overzichtelijker is. Het geeft meer duidelijkheid, ook voor externe partijen waarmee de verschillende organisatieonderdelen samenwerken. Als onderdeel van deze juridische herstructurering heeft Stichting Sanquin al op 24 april 2015 haar divisie Plasma Products ondergebracht in de juridische entiteit Sanquin Plasma Products BV.

Sanquin brengt nu ook de marktconforme divisies Diagnostiek en Reagents onder in afzonderlijke juridische entiteiten. Per 1 januari 2017 worden de divisie Reagents en de divisie Diagnostiek een besloten vennootschap. Het Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin (NSS) wordt ondergebracht bij de Divisie Research & LabServices. Sanquin Plasma Products BV, Sanquin Reagents BV en Sanquin Diagnostiek BV vallen onder Sanquin Holding, waarvan de not-for-proft Stichting Sanquin Bloedvoorziening voor honderd procent eigenaar is.

Voor donors, patiënten en behandelaars verandert verder niets. Ook qua dienstverlening brengt deze herstructurering geen verandering voor onze klanten met zich mee. Met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken blijven de contactpersonen dezelfde personen als reeds nu het geval is. Alle klanten van Sanquin worden per brief geïnformeerd over de administratieve consequenties.

juridische-herstructurering

Alle in het oranje vlak genoemde onderdelen van Sanquin blijven in Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Het Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin wordt ondergebracht bij de Divisie Research & LabServices.

Laatst bewerkt op: 17 december 2016