Bloedbeeld

Bloedbeeld bevat artikelen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bloedtransfusiegeneeskunde, immunologie, immunohematologie, cellulaire therapieën en infectieziekten.

Bloedbeeld is een uitgave voor medisch specialisten, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen in Nederland en medewerkers van Sanquin. Ook landelijke advies- en beleidsorganen op het gebied van de gezondheidszorg, de rijksoverheid en de media ontvangen het blad.

Bloedbeeld verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 19.000 exemplaren. In het blad brengen we de activiteiten van onze organisatie in beeld. Ook geeft het blad informatie over externe ontwikkelingen op het gebied van bloed en bloedproducten. Hierbij komen zowel interne als externe betrokkenen aan het woord.

Nr. 1, mei 2017

 • Bloedbeeld: casus
 • Database TRIX viert succesvol 10-jarig bestaan
 • Bij de gratie van de donors
 • Een onverwachte vraag uit China
 • De Amerikaanse geschiedienis van 'Beverly Edmier 1967'
 • Een patiënt met een bijzondere afwijking
 • Het belang van kennis hebben en houden
 • Bloedplaatjes toedienen via botnaald
 • Kanker onderzoek bij Sanquin gefinancierd door het KWF
 • Nieuwe eculizumab-testen
 • Proefschriften
 • Broedplaats: Erik Beckers
 BB201701cover

Eerdere jaargangen van Bloedbeeld

Laatst bewerkt op: 19 mei 2017