Organisatie

Bij Sanquin werken mensen in uiteenlopende disciplines. Zo zijn er dagelijks donorassistenten, artsen, apothekers, onderzoekers, analisten en productiemedewerkers aan het werk.

Sanquin kent een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het functioneren van de organisatie. De Raad van Bestuur geeft leiding aan Sanquin. Binnen Sanquin zijn ook een aantal adviesraden actief, die de Raad van Bestuur adviseren.

Sanquin bestaat uit de volgende organisatieonderdelen: de Bloedbank, Plasma Products B.V., Diagnostiek B.V., Research and Labservices, Reagents B.V., Sanquinnovate B.V. en Tissues & Cells. De Concernstaf ondersteunt deze organisatieonderdelen en adviseert de Raad van Bestuur. Onder de Concernstaf valt ook het onderdeel Consulting Services.

Laatst bewerkt op: 12 juni 2018