Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, offertes en overeenkomsten tussen leverancier en Sanquin aangaande producten die door Sanquin aan leverancier worden of zijn geleverd, alsmede op door Sanquin uit te voeren werkzaamheden.

Download de algemene verkoopvoorwaarden (pdf)

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, offertes en overeenkomsten tussen leverancier en Sanquin aangaande producten die door leverancier aan Sanquin worden of zijn geleverd, alsmede op door leverancier uit te voeren werkzaamheden.

Download de vigerende algemene inkoopvoorwaarden, versie 2017 (pdf)

Download de algemene inkoopvoorwaarden, versie 2014 OUD (pdf)

Download de algemene inkoopvoorwaarden, versie 2005 OUD (pdf) 

Laatst bewerkt op: 16 augustus 2018