Activiteiten

De activiteiten van Sanquin zijn veel omvattender dan de meeste mensen denken. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt bloedgroep- en immuunreagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor ziekenhuizen, doet wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen en nascholing.

Bloedinzameling

In de wet staat dat Nederland zelfvoorzienend moet zijn in bloedproducten. Dat moet gebeuren op basis van vrijwillig en belangeloos afgestaan bloed. De divisie Bloedbank van Sanquin zorgt voor het behoud en de werving van donors. De Bloedbank regelt ook de inzameling van bloed op de vele afnamelocaties in ons land.

Bloedproducten

De Bloedbank verwerkt donorbloed tot verschillende bloedproducten en levert deze aan ziekenhuizen. Soms stelt Sanquin bloed- en tussenproducten beschikbaar aan onderzoeksinstituten voor onderzoeksdoeleinden.

Plasmageneesmiddelen

Bloedplasma wordt meestal verwerkt tot geneesmiddelen, zoals stollingsfactoren voor de behandeling van hemofilie en immunoglobulinen voor behandeling bij afweerstoornissen. Deze geneesmiddelen gaan naar apothekers, ziekenhuizen en de farmaceutische groothandel.

Advies bij bloedproducten

Een belangrijke taak van Sanquin is advisering over het gebruik van bloedproducten. Het gaat hierbij om individuele advisering in concrete gevallen, maar ook om deelname aan besprekingen over transfusiebeleid met ziekenhuizen en behandelaren in de bloedtransfusiecommissies.

Monitoring van bloedproduct gebruik

Voor de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de bloedproducten is een goede signalering van de (neven-) effecten van bloedtransfusies erg belangrijk. Sanquin werkt samen met wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties in de stichting ‘Transfusiereacties in Patiënten’ (TRIP) aan het landelijk systeem voor de wetenschappelijke rapportage over de bloedveiligheid in Nederland.

Reagentia

Als spin-off van de onderzoeksfaciliteiten en diagnostische laboratoria, kan Sanquin een breed scala aan reagentia, waaronder een aantal innovatieve producten voor diagnostisch gebruik en voor fundamenteel en klinisch onderzoek ontwikkelen. De reagentia van Sanquin zijn wereldwijd beschikbaar via een netwerk van distributeurs.

Onderzoek

Bloedtransfusiegeneeskunde blijft een onderzoeksveld in ontwikkeling. Een essentiële activiteit van Sanquin is daarom het doen van onderzoek op het gebied van bloed, plasmageneesmiddelen en diagnostiek. Sanquin doet zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Jaarlijks wordt een scala aan studies op het gebied van onder meer immunologie, celbiologie, bloedoverdraagbare infectieziekten, hematologie en bloedtransfusiegeneeskunde uitgevoerd. Nieuwe onderzoeksterreinen zijn stamcellen en cellulaire en immuuntherapie.

Onderwijs

Medewerkers van vrijwel alle divisies van Sanquin zijn betrokken bij het geven van onderwijs en trainingen. Sanquin draagt bij aan reguliere curricula van hogescholen en universiteiten, medisch specialisten opleiding en de opleiding tot bloedtransfusiearts en -specialist.

Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015