Onderdelen en activiteiten

Sanquin bestaat uit de volgende organisatieonderdelen: de Bloedbank, Plasma Products B.V., Diagnostiek B.V., Reagents B.V., Sanquinnovate B.V. en Research and Labservices.

Bloedbank 

In de wet staat dat Nederland zelfvoorzienend moet zijn in bloedproducten. Dat moet gebeuren op basis van vrijwillig en belangeloos afgestaan bloed. De divisie Bloedbank van Sanquin zorgt voor het behoud en de werving van donors. De Bloedbank regelt ook de inzameling van bloed op de vele afnamelocaties in ons land. Na afname wordt het bloed getest en verwerkt tot bloedproducten. Deze producten worden rechtstreeks aan de verschillende ziekenhuizen in Nederland geleverd. Daarnaast adviseert Sanquin Bloedbank ook over deze bloedproducten en is ze nauw betrokken bij klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het grootste gedeelte van het plasma wordt geleverd aan het organisatieonderdeel Sanquin Plasma Products. 

Plasma Products 

Sanquin Plasma Products verwerkt het door de bloedbanken ingezamelde plasma tot geneesmiddelen zoals stollingsfactoren voor de behandeling van hemofilie en immunoglobulinen voor behandeling bij afweerstoornissen. Deze plasmageneesmiddelen zijn bedoeld voor mensen met aandoeningen zoals stollings- en immuunziekten. De geneesmiddelen gaan naar apothekers, ziekenhuizen en de farmaceutische groothandel. Met de plasmageneesmiddelen vervult Sanquin een belangrijke rol in de voorziening van geneesmiddelen aan patiënten in Nederland. Plasma Products werkt nauw samen met zusterorganisaties in het buitenland, zoals de CAF in België en het Finse Rode Kruis.

Diagnostiek 

Sanquin Diagnostiek verricht laboratoriumonderzoek op het gebied van bloedtransfusie en immunologie. Diagnostiek kan al het bloedgerelateerde laboratoriumonderzoek voor ziekenhuizen, bloedbanken, verloskundige praktijken, verzekeringsorganisaties, farmaceutische bedrijven en andere instituten uitvoeren. 

Research 

Transfusiegeneeskunde blijft een onderzoeksveld in ontwikkeling. Een essentiële activiteit van Sanquin is daarom het doen van onderzoek op het gebied van bloed, plasmageneesmiddelen en diagnostiek. Sanquin doet zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Jaarlijks wordt een scala aan studies op het gebied van onder meer immunologie, celbiologie, bloedoverdraagbare infectieziekten, hematologie en bloedtransfusiegeneeskunde uitgevoerd. Nieuwe onderzoeksterreinen zijn stamcellen en cellulaire en immuuntherapie. 

Sanquin heeft voor deze onderzoeken samenwerkingsverbanden met academische onderzoekscentra, zoals het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. Ook werkt Sanquin samen met buitenuniversitaire onderzoekscentra. Buiten de landsgrenzen werkt Sanquin samen met verschillende internationale onderzoeksinstellingen.

Reagents 

Reagentia zijn producten die in ziekenhuislaboratoria gebruikt worden om bepaalde kenmerken of afwijkingen aan te tonen in bloedmonsters. Sanquin Reagents was een van de eerste producenten van bloedgroepreagentia. Reagents ontwikkelt een breed pakket aan bloedgroep- en immuunreagentia in haar eigen onderzoeksfaciliteiten en diagnostische laboratoria. De producten zijn wereldwijd beschikbaar. via een netwerk van distributeurs

Sanquinnovate

Om veelbelovende onderzoeksideeën te vertalen naar concrete product- of dienstontwikkeling, hebben we een aparte bv opgericht: Sanquinnovate. Deze bv fungeert als broedplaats voor ideeën voor nieuwe producten en diensten, in lijn met de medische behoeften waarop we ons richten. Goede ideeën zijn er genoeg binnen Sanquin, maar in het verleden kregen deze vaak niet de aandacht die ze verdienden doordat andere, vaste activiteiten prioriteit hadden. Binnen Sanquinnovate worden de ideeën divisieoverstijgend opgepakt en als business case verder ontwikkeld, indien nodig met externe partners. Contact: sanquinnovate@sanquin.nl.

En verder

Advies en monitoring

Een belangrijke taak van Sanquin is advisering over het gebruik van bloedproducten. Het gaat hierbij om individuele advisering in concrete gevallen, maar ook om deelname aan besprekingen over transfusiebeleid met ziekenhuizen en behandelaren in de bloedtransfusiecommissies. Voor de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de bloedproducten is een goede signalering van de (neven-) effecten van bloedtransfusies erg belangrijk. Sanquin werkt samen met wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties in de stichting ‘Transfusiereacties in Patiënten’ (TRIP) aan het landelijk systeem voor de wetenschappelijke rapportage over de bloedveiligheid in Nederland.

Onderwijs

Medewerkers van vrijwel alle divisies van Sanquin zijn betrokken bij het geven van onderwijs en trainingen. Sanquin draagt bij aan reguliere curricula van hogescholen en universiteiten, medisch specialisten opleiding en de opleiding tot bloedtransfusiearts en -specialist.

SanSepsis

Sanquin heeft een innovatieve technologie bedacht om bacteriën die gebonden zijn aan rode cellen in het bloed met een filter te verwijderen. Dit kan van groot belang zijn bij de behandeling van patiënten met sepsis (bloedvergiftiging). In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 3.500 patiënten door sepsis. In 2018 is SanSepsis opgericht, een samenwerkingsverband tussen Sanquinnovate en het bedrijf NLC, om onze sepsistechnologie verder te ontwikkelen. We bereiden samen met het AMC een eerste klinische studie voor om de technologie te testen op patiënten met sepsis.

Bezoek onze site voor professionals

Sanquin.org

Sanquin.nl cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Sanquin neemt de bescherming van jouw privacy zeer serieus. Daarom verzamelen we op onze site alleen anonieme gegevens, tenzij jij ons toestemming geeft om ook andere gegevens te verzamelen. Geef hieronder jouw persoonlijke voorkeuren aan.

Functioneel

Marketing

Advertentietracking