Missie en visie

Sanquin wil op een veilige manier de bloedvoorziening en transfusiegeneeskunde in Nederland bevorderen. Onze missie is: "Samen met de donor voor een beter leven van de patiënt".

Sanquin is een kennisgedreven not-for-profitorganisatie die levensreddende producten levert en zich richt op behoeftes in de zorg. Door wetenschappelijk onderzoek zoeken en vinden wij nieuwe oplossingen voor medische problemen op het gebied van de transfusiegeneeskunde, hematologie en immunologie. Wij zijn ons voortdurend bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de donors om zorgvuldig, verantwoord en doelmatig met hun gift om te gaan en tegenover de patiënten om hun veiligheid en welzijn voorop te stellen.

Veiligheid voor alles

De gezondheid van de patiënten en de donors staat centraal binnen de organisatie. Daarom staat veiligheid voorop. Geavanceerde productiemethoden, strakke procedures, strenge kwaliteitseisen en controles, maar ook het opleiden van personeel dragen bij aan een veilige bloedtransfusieketen van donor tot patiënt.

Sanquin keurt de donors voordat zij bloed geven. Daarbij worden mensen met een verhoogd risico op infectieziekten uitgesloten. Iedere donatie wordt getest, waardoor het risico op bloedoverdraagbare infecties door bloedproducten minimaal is. Toch is er, ondanks alle voorzorgen, een zeer kleine kans op besmetting met een virus of ziektekiem door bloedtransfusie. Daarom is terughoudendheid in het gebruik van bloed en bloedproducten gewenst.

Bij een optimale veiligheid hoort een gedegen administratie. Sanquin legt vast wat er met het bloed gebeurt en registreert aan wie zij bloedproducten levert. De producten zijn altijd te herleiden tot de donor. Deze gegevens worden dertig jaar bewaard. Ziekenhuizen en apothekers administreren op hun beurt welke patiënt welk bloedproduct ontvangt.

Sanquin.nl cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Sanquin neemt de bescherming van jouw privacy zeer serieus. Daarom verzamelen we op onze site alleen anonieme gegevens, tenzij jij ons toestemming geeft om ook andere gegevens te verzamelen. Geef hieronder jouw persoonlijke voorkeuren aan.

Functioneel

Marketing

Advertentietracking