menu menu

Commerciële en non-profit activiteiten in één stichting

Sanquin kenmerkt zich door een hybride stelsel. De organisatie is één not-for-profit stichting met twee taken.

Sanquin kenmerkt zich door een hybride stelsel. De organisatie is één not-for-profit stichting met twee taken:

- Een publieke taak met activiteiten op nonprofit basis (activiteiten van de bloedbank, wetenschappelijk onderzoek)

- Een marktconforme taak met commerciële activiteiten in een concurrerende omgeving (de productie van plasmageneesmiddelen, het ontwikkelen en verkopen van reagentia)

Bij wet vastgesteld

In 1998 heeft de minister van Volksgezondheid besloten de activiteiten op het gebied van de Bloedbank en van de productie van plasmageneesmiddelen in één organisatie te bundelen omwille van efficiency en kwaliteit. Dit is vastgelegd in de Wet inzake Bloedvoorziening. Stichting Sanquin is daarmee in Nederland de enige organisatie die zorg draagt voor de bloedvoorziening.

Not-for-profit

Sanquin is een stichting zonder winstoogmerk. Alle eventuele baten van dienstverlening of producten komen ten goede aan activiteiten waar geen of veel minder baten tegenover staan, zoals donorwerving en wetenschappelijk onderzoek.