Omschrijving

In dit stage project onderzoeken wij mogelijkheden om interferentie in bijvoorbeeld ELISA's te onderdrukken.

Omschrijving
Tijdens het bepalen van patiëntenmonsters in immunologische technieken, zoals ELISA's, kunnen aspecifieke reacties optreden die leiden tot vals-positieve uitslagen. Vaak zijn aspecifieke reacties van immuunglobulinen de oorzaak van deze verhoogde resultaten. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat vooral immuunglobulinen van het type IgG of IgM binden en crosslinken. Deze bijzondere antistoffen kunnen leiden tot interferentie in monsters van gezonde personen maar veel vaker in patiënten met auto immuunziekten.

Project
De vraag in dit project is hoe kunnen we interferentie voorkomen? De focus ligt hierbij op ELISA technieken en om interferentie te voorkomen met behulp van block copolymeren. In pilot experimenten is aangetoond dat deze interferentie kunnen verminderen. Het is onbekend hoe deze nieuwe middelen werken. Binden ze direct aan IgG of IgM of voorkomen ze binding van IgG of IgM aan de ELISA plaat? Hoe kunnen deze middelen het best gebruikt worden? Met behulp van verschillende technieken willen we deze vragen beantwoorden. Daarnaast willen we het gebruik van deze middelen optimaliseren voor cytokine ELISA’s.

Technieken

  • ELISA
  • Biacore
  • Scheidingstechnieken zoals kolomchromatomatografie FLPC
  • SDS-PAGE en western blot
Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015