Stage Finance & Control

Terug naar overzicht

Praktisch

Afdeling

Finance & Control

Locatie

Amsterdam

Duur

Ongeveer 6 maanden

Gewenst profiel


WO, HEAO, HBO, student bedrijfseconomie of vergelijkbaar

Laatst bewerkt op: 10 augustus 2017

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in het beschreven onderwerp? Neem dan contact op met de business Controller van de Bloedbank:

E: Jan Vermeulen (Jan.Vermeulen@Sanquin.nl)
T: 020 512 3852

Laatst bewerkt op: 10 augustus 2017

Omschrijving

Organisatie

Stichting Sanquin Bloedvoorziening bestaat uit een publiek domein met daarin de Bloedbank, de Concernstaf- en diensten, Research, Labservices en de weefselbanken. Het private domein bestaat uit Plasma Products BV, Diagnostiek BV en Reagents BV. De Bloedbank verzorgt op not-for-profitbasis de bloedvoorziening en bevordert transfusiegeneeskunde zodanig dat wordt voldaan aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Zij levert producten en diensten, verricht wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen, bij- en nascholing. Sanquin gaat voor de eigen organisatie en medewerkers uit van de kernwaarden resultaatgericht, grensverleggend, maatschappelijk, verbindend, dienstbaar en betrouwbaar.
Sanquin Concernstaf werkt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en heeft vijf kerntaken: Beleid voorbereiden en ontwikkelen, voorschriften/procedures opstellen, expertise leveren, controlfunctie uitoefenen en centrale instrumenten en systemen beheren.
Het doel van de afdeling F&C is het uitvoeren van taken op gebied van financieel- (bedrijfs)-economisch beleid. Je komt te werken op de afdeling Control van de unit Finance & Control. De afdeling verzorgt de planning- en controlcyclus voor Sanquin. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met advisering van de Raad van Bestuur en divisiedirecties, de treasuryfunctie, fiscale control, risk management en beheer van de financiële processen. De afdeling bestaat uit 7 controllers, 3 BI-specialisten en wordt aangestuurd door de Concerncontroller.

Opdracht

Ieder jaar wordt een planning- en controlcyclus doorlopen met begroting, forecasts en maandrapportages. Voor de begroting wordt gebruik gemaakt van een excelmodel. Op basis van normen wordt, met input zoals aantal afnames en aantal donors, een conceptbegroting bepaald. Als de begroting gereed is worden de kostprijzen berekend.
De vraag die voorligt is of deze modellen geïntegreerd kunnen worden en daarbij is de vraag wat de inputvariabelen zijn die jaarlijks moeten worden geupdate.
Door verdieping in de primaire processen van de Bloedbank wordt kennis opgedaan die noodzakelijk is om het gewenste model en de juiste werking van de modellen (of het model) vast te stellen.

Technieken

Voor de het uitvoeren van de opdracht is een zeer goede ervaring met Microsoft Excel noodzakelijk. Sanquin Bloedbank hanteert op verzoek van de minister bij de berekening van kostprijzen de techniek van Activity Based Costing. De Bloedbank gaat bij de ordening van haar processen uit van GMP-principes.

Laatst bewerkt op: 10 augustus 2017