alt tekst

Kennis delen

Praktisch

Inhoud van de opleiding

Het stagetraject is een modulaire opleiding en is grotendeels een praktijkgericht programma volgens het “training on the job” model. Dit model voorziet er in dat de stagiaire de taken van de donorassistent volbloed onder begeleiding kan uitvoeren. Het bestaat uit een praktijk en theoretisch gedeelte en is gebaseerd op modules en het daarbij behorende Stagehandboek Bloedinzameling, beschikbaar gesteld door Sanquin. De praktijkervaring wordt opgedaan tijdens het stagetraject.

De praktische vaardigheden die de stagiaire zich tijdens het traject eigen moet maken staan vermeld op de aftekenlijst. De aftekenlijst is samengesteld uit de meest noodzakelijke vaardigheden die nodig zijn voor het goed uitoefenen van het beroep als donorassistent volbloed.

Deze praktische vaardigheden worden onder begeleiding van een stagebegeleider of door de verantwoordelijke donorarts uitgevoerd en afgetekend.

De stagiaire:
• is in staat om klantgericht te handelen en weet dit toe te passen in de praktijk;
• beheerst de vaardigheden om onder begeleiding van de stagebegeleider en onder de verantwoordelijkheid van de donorarts de donor te keuren;
• is in staat tot het uitvoeren van de venapunctie en het afnemen van volbloed (dit is echter alleen van toepassing bij een stageduur van 624 uur of langer) onder directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de stagebegeleider en donorarts;
• is in staat om in eProgesa adres, woonplaats, telefoongegevens en e-mailadressen te verwerken met betrekking tot de donorgegevens;
• is in staat om donorcomplicaties te herkennen en hier naar te handelen, plus waar nodig nazorg te bieden;
• voert schoonmaakwerkzaamheden uit.

Einddoel

Na het succesvol afronden van de stageperiode zijn de competenties en/of kerntaken die staan beschreven in de modules van het Stagehandboek Bloedinzameling afgerond.

Laatst bewerkt op: 21 maart 2017