alt tekst

Kennis delen

Omschrijving

De cursusdatum is nog onbekend. De cursus vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Direct inschrijven.

Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de cursus Kwaliteitscontrole (QC). U krijgt met deze cursus meer inzicht in de belangrijkste aspecten van kwaliteitscontrole in relatie tot bloedproducten en de controle daarop. Daarnaast leert u wat de algemene werkzaamheden van een afdeling kwaliteitscontrole zijn.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus weet u:

  • Welke controles bij bloedproducten plaatsvinden en waarom deze van belang zijn.
  • Hoe bacteriologische screening en confirmatie van bloedproducten plaatsvindt.
  • Specifiek wat de consequenties kunnen zijn van afwijkende resultaten van bacteriologische screening.
  • Globaal wat de consequenties kunnen zijn van afwijkende resultaten.
  • Welke criteria gelden voor inkeuring van materialen.


Voor wie
De cursus Kwaliteitscontrole (QC) is interessant voor mensen die meer inzicht willen in de belangrijkste aspecten van kwaliteitscontrole in relatie tot bloedproducten. Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op HBO-niveau vereist.

*De cursus maakt momenteel deel uit van de Sanquin Opleidingen en zal de komende jaren onderdeel worden van de profielopleiding donorarts KNMG. Voor de Sanquin artsen betekent dit dat sinds 2015 geen nieuwe artsen de senior-donorartsenopleiding gaan volgen en naar verwachting kunnen in 2017 nieuwe artsen starten met de profielopleiding donorarts KNMG. De senior-donorartsen die al in opleiding zijn kunnen dit traject afmaken.

Laatst bewerkt op: 15 april 2017