Cursus Kwaliteitscontrole (QC)

Terug naar overzicht

Omschrijving

De cursusdatum is nog onbekend. De cursus vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Direct inschrijven.

Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de cursus Kwaliteitscontrole (QC). U krijgt met deze cursus meer inzicht in de belangrijkste aspecten van kwaliteitscontrole in relatie tot bloedproducten en de controle daarop. Daarnaast leert u wat de algemene werkzaamheden van een afdeling kwaliteitscontrole zijn.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus weet u:

 • Welke controles bij bloedproducten plaatsvinden en waarom deze van belang zijn.
 • Hoe bacteriologische screening en confirmatie van bloedproducten plaatsvindt.
 • Specifiek wat de consequenties kunnen zijn van afwijkende resultaten van bacteriologische screening.
 • Globaal wat de consequenties kunnen zijn van afwijkende resultaten.
 • Welke criteria gelden voor inkeuring van materialen.


Voor wie
De cursus Kwaliteitscontrole (QC) is interessant voor mensen die meer inzicht willen in de belangrijkste aspecten van kwaliteitscontrole in relatie tot bloedproducten. Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op HBO-niveau vereist.

*De cursus maakt momenteel deel uit van de Sanquin Opleidingen en zal de komende jaren onderdeel worden van de profielopleiding donorarts KNMG. Voor de Sanquin artsen betekent dit dat sinds 2015 geen nieuwe artsen de senior-donorartsenopleiding gaan volgen en naar verwachting kunnen in 2017 nieuwe artsen starten met de profielopleiding donorarts KNMG. De senior-donorartsen die al in opleiding zijn kunnen dit traject afmaken.

Laatst bewerkt op: 15 april 2017

Programma

Tijdens de cursus Kwaliteitscontrole (QC) komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • algemene aspecten van kwaliteitscontrole
 • technieken en toepassingen
 • bacteriële screening en methoden
 • inkeuringen en materiaalafwijkingen
 • casuïstiek
Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015

Praktisch

Duur
De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursusdatum is nog onbekend. U kunt zich wel inschrijven zodat u op de hoogte gebracht wordt wanneer de datum bekend is. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 100 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Kwaliteitscontrole bestaat uit het volgende materiaal:

 • richtlijn bloedproducten, PT009. RL. SQ, van Sanquin
 • syllabus Inkeuren en materiaalafwijkingen


Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Kwaliteitscontrole.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Kwaliteitscontrole contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 15 april 2017

Inschrijven

Meld u nu aan voor de cursus Kwaliteitscontrole via het aanmeldingsformulier.  Aanmeldingen behandelen we in volgorde van binnenkomst. Is het maximum aantal cursisten bereikt, dan vormen we een wachtlijst. U krijgt hiervan bericht.

Laatst bewerkt op: 14 april 2017