alt tekst

Kennis delen

Praktisch

Duur
De cursus beslaat twee dagen.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 24 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Sanquin in Amsterdam:

Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Datum
De cursus vindt plaats op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2017. Direct inschrijven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 200 euro. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.

Cursusmateriaal
Twee weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusmateriaal toegezonden. De verplichte stof van de cursus Immunohematologische Diagnostiek II B bestaat uit het volgende materiaal:

  • Erytrocytenserologie, uitgave Sanquin 2000, ISBN: 90-5267-025-0.
  • Practical Transfusion Medicine, M.F. Murphy and D.H. Pamhilon, ISBN 1-4051-1844-X.
    Hoofdstukken 1 t/m 5, 13, 22 en 25.
  • Richtlijn bloedtransfusie, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO consensus. (http://www.artsennet.nl/Richtlijnen/Per-organisatie/richtlijnen_CBO.htm)
  • Sanquin Bloedwiizer deel I en II.

Certificaat
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Immunohematologische Diagnostiek II A.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de cursus Immunohematologische Diagnostiek II A contact op met de afdeling HRD (onderwijs en opleidingen):

Sanquin
Afdeling HRD
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

E opleidingen@sanquin.nl
T 06 12 14 38 88

Laatst bewerkt op: 26 april 2017