alt tekst

Kennis delen

Programma

Tijdens de cursus Immunohematologie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Fysiologie van de bloedcellen
 • Genetica
 • Koppeling Immunologie met hematologie
 • Antigeen-antistof interacties
 • Gebruik van bloedgroepreagentia
 • Immuunhematologische technieken
 • Bloedgroepsystemen ABO, Le, I, P, Rhesus
 • Bloedgroepsystemen
 • FY, Lu, MNSs Kell, Kidd
 • MNSs-systeem Hoog/Laag frequent antigenen, HTLA
 • Hemolytische ziekte van de pasgeborene
 • Het HLA-systeem
 • Trombocyten / leucocyten serologie / neonatale trombocytopenie / neutropenie
 • Auto-immuun hemolytische anemie
Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015