alt tekst

Kennis delen

Programma

Programma
Tijdens de cursus Immunohematologische Diagnostiek II B komen de volgende onderwerpen aan bod:
• ABO/Rhesus bloedgroepbepalingen
• Irregulaire Erytrocyten Antistoffen,en betekenis voor selectie erytrocyteneenheden
• Selectie erytrocyteneenheden in de context van de Richtlijn Bloedtransfusie
• Transfusiereacties
• Autoimmuunhemolytische anemie
• Hemolyse bij de pasgeborene
• Trombocyten en granulocyten alloantistoffen
• Selectie trombocyten bij refractoriteit

Laatst bewerkt op: 15 oktober 2015